Chân bàn trà sofa Concorde


Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
1 / 5
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Chân bàn trà sofa Concorde
Thích hợp mặt bàn 1m-1m2

bề ngang 50-60 cm là đẹp

Chất liệu gỗ sồi