Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4


Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
1 / 4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn Dulwich gỗ sồi 1m4
Bàn ăn Dulwich

Chất liệu gỗ sồi ash màu tự nhiên

Kích thước 1m4 - 80 cao 75 cm

Kiểu chân thẳng đứng để lọt lòng 4 ghế 2 bên