Bàn Neva, Bàn Latus 1m4 gỗ Walnut


Bàn Neva, Bàn Latus 1m4 gỗ Walnut
Bàn Neva, Bàn Latus 1m4 gỗ Walnut
1 / 2
Bàn Neva, Bàn Latus 1m4 gỗ Walnut
Bàn Neva, Bàn Latus 1m4 gỗ Walnut
Bàn Neva, Bàn Latus 1m4

- Chất liệu gỗ walnut full

- Màu sắc nguyên bản, có sơn bóng

- Kích thước tiêu chuẩn 1m4-80 cao 75 cm

#bànăn #bàngỗ #bànneva #bànlatus #walnut #1m4