Chân bàn trà Concorde tròn


Chân bàn trà Concorde tròn
1 / 1
Thích hợp mặt bàn đường kính 50-80cm