Chân bàn sắt chữ V


Chân bàn sắt chữ V
1 / 1
Sắt sơn tĩnh điện

phù hợp bàn 1m4-1m8