Bàn Louis chân tiện 1m4


Bàn Louis chân tiện 1m4
Bàn Louis chân tiện 1m4
Bàn Louis chân tiện 1m4
1 / 3
Bàn Louis chân tiện 1m4
Bàn Louis chân tiện 1m4
Bàn Louis chân tiện 1m4
Bàn Louis chân tiện

Mặt đá trắng sứ 1m4-90

Khung gỗ cao su, chân tiện gỗ dầu

Hình ảnh trên là bàn #Louis đi với 4 ghế Louis