Sofa TARGA 2m


Sofa TARGA 2m
Sofa TARGA 2m
1 / 2
Sofa TARGA 2m
Sofa TARGA 2m
SOFA TARGA 2M

Khung gỗ sồi ash

Mặt ngồi bọc nệm simili, nệm vải, nệm nhung, phối mặt lưng đan mây theo mẫu

KT dài 200cm * rộng 80cm * cao mặt lưng 75cm