Sofa đơn Katakana


Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
1 / 5
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana
Sofa đơn Katakana

Gỗ ash tần bì, màu gỗ tự nhiên, PU màu cánh gián hoặc màu walnut

Tùy chọn chất liệu bọc nệm theo catalouge