Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8


Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
1 / 4
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn Alfieri đá Trắng sứ 1m8
Bàn ăn Alfieri

Chân inox 304 mạ vàng pvd

Mặt đá Trắng sứ không vân

Kích thước 1m8-90 cao 75cm

#bàn #Alfieri