Bàn Alfieri đá Volakas 1m8


Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
1 / 3
Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
Bàn Alfieri đá Volakas 1m8
Bàn ăn Alfieri

Chân inox 304 mạ vàng pvd

Bàn đá nhân tạo Volakas

Kích thước 1m8-90 cao 75cm

Hình ảnh bàn #Alfieri phối với ghế Monet