Bàn Concorde 1m4


Bàn Concorde 1m4
Bàn Concorde 1m4
Bàn Concorde 1m4
1 / 3
Bàn Concorde 1m4
Bàn Concorde 1m4
Bàn Concorde 1m4
Đá Moka vân mây

Chân gỗ sồi

Màu tự nhiên hoặc cánh gián

1m4/80 cao 75cm

1m37/80 giá còn 3400k