Bàn Latus gỗ ash 1m4


Bàn Latus gỗ ash 1m4
1 / 1
Bàn ăn LATUS 1m4

Chất liệu gỗ sồi full màu nature

Kích thước tiêu chuẩn 1m4-80 cao 75 cm

#bànăn #bànlatus #bàngỗ #sồiash #1m4