Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4


Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
1 / 5
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà inox mạ vàng 2 tầng HX4
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD

inox 304

Đá tự nhiên hoăc nhân tạo vân volakas