Bàn trà đôi HC4


Bàn trà đôi HC4
1 / 1
Chân sắt sơn tĩnh điện

Nhỏ D50 cao 40

Lớn D65 cao 45