Bàn trà sofa tròn HC2


Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
1 / 4
Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
Bàn trà sofa tròn HC2
Chân gỗ sồi mặt đá nhân tạo hoặc tự nhiên

Mặt đá 50-60cm