Bàn Neva 1m4 gỗ ash


Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
1 / 4
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn Neva 1m4 gỗ ash
Bàn NEVA ash 1m4

- Chất liệu gỗ sồi

- Màu sắc gỗ nature / walnut

- Kích thước tiêu chuẩn 1m4-80 cao 75 cm

#bànăn #bànneva #bàngỗ #sồiash #1m4