Bàn Latus 1m4


Bàn Latus 1m4
1 / 1
Bàn Latus 1m4 gỗ ash

Chất liệu gỗ sồi màu walnut

Kích thước tiêu chuẩn 1m4-80 cao 75 cm

#bànăn #bànlatus #bàngỗ #sồiash #1m4