Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6


Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
1 / 4
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Bàn trà chữ nhật 1m2 nhiều song HX6
Kích thước 1m2-60

inox mạ vàng PVD

6-8 song

Mặt đá tự nhiên hoăc