Bàn trà gỗ walnut 2020


Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
1 / 6
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
Bàn trà gỗ walnut 2020
CHất liệu gỗ walnut

Chiều cao 45cm

Đường kính 70cm