Ghế Neva có tay gỗ sồi


Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
1 / 3
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva thiết kế rất đẹp

Chất liệu gỗ sồi

Màu sắc Walnut hoặc light oak

#Ghe #Neva