Ghế Velvet


Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
1 / 5
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Ghế Velvet
Chân gỗ ash

Mặt ngồi và lưng bọc nệm vải cao cấp