Bàn Kalota mặt đá


Bàn Kalota mặt đá
Bàn Kalota mặt đá
Bàn Kalota mặt đá
1 / 3
Bàn Kalota mặt đá
Bàn Kalota mặt đá
Bàn Kalota mặt đá
Mặt đá nhân tạo vân volakas

Chân gỗ sồi

kích thước 1m4-80