Ghế bar X10 80cm


Ghế bar X10 80cm
Ghế bar X10 80cm
1 / 2
Ghế bar X10 80cm
Ghế bar X10 80cm
Chân cao 80cm

Ghế lưng gỗ

Màu đen như hình

#ghebar #ghequaybar