Bàn trà inox mạ vàng HX3


Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
1 / 4
Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
Bàn trà inox mạ vàng HX3
inox mạ vàng PDV 3-7 song tùy theo yêu cầu

D50 và D65

Mặt đá moka

inox 304 mạ PVD