bàn trà Concorde HC1


bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
1 / 5
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
bàn trà Concorde HC1
Kích thước 1m 1m1 1m2

Chân gỗ sồi

Mặt đá nhân tạo hoặc tự nhiên